Nitelikli iş gücü, verimli bir ekonomi için vazgeçilmez unsurdur. Nitelikli iş gücüne sahip olmanın yolu ise iyi planlanmış mesleki eğitimle mümkündür. Mesleki ve teknik eğitim bu açıdan gelişmekte olan ekonomiler için hayati önem arz etmektedir. Ülkemiz, gelişmekte olan sanayisinde istihdam etmek için nitelikli işgücü sıkıntısı çekmektedir. 

              Bu sıkıntının nedeni Türk Mesleki ve teknik eğitim sisteminin gerek ortaöğretim gerekse de yüksek öğretim düzeyinde karşı karşıya olduğu sorunlardır. Bu sorunların çözümünde en önemli adımlardan biriside biz öğretmenlerin teknolojiyi eğitimde etkin bir biçimde kullanmalarıdır.

              Bu Web sitesini öğrencilerime yararlı olması amacıyla hazırladım. her hangi bir kar amacı gütmedim. bazı kaynaklardan yaptığım alıntıları hiç bir ticari amaç gütmeden eğitim amacı ile kullandım. bu alıntıları yaptığım kaynakların sahiplerine şimdiden teşekkür ederim

 

CD için Tıklayınız

                                                                                                                                                                         Ahmet SAN
                                                                                                                                          Karamürsel 100. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
                                                                                                                                          Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım Lab. Şefi.